S’ADMETEN DEVOLUCIONS?

 

A la nostra botiga de torrons online – La Marconia s’admet que es puguin tornar els productes en els casos següents:

  • En cas d’observar desperfectes al paquet. En aquest cas NO accepteu el lliurament i indiqueu a l’empresa transportista el motiu del rebuig.
  • Si els productes no estan en bon estat, ja sigui per un error de fabricació o per una fallada d’envasament.
  • Si els productes enviats no coincideixen amb els de la comanda.

En qualsevol d’aquests casos cal que us poseu en contacte via e-mail a través del correu info@lamarconia.com indicant-nos quina ha estat la incidència i ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la recollida i procedir a resoldre la incidència. L’empresa correrà en aquests casos amb les despeses d’enviament.

 

Dret de Desistiment i Política de Reemborsament

 

Segons el dret de desistiment i devolucions de l’article 102 del RDL 1/2007, el consumidor tindrà dret a desistir del contracte d’acord amb els paràgrafs següents:

Termini d’exercici del dret de desistiment:

Podrà exercitar el dret de desistiment sense necessitat de justificació en un termini de 14 dies naturals.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va rebre el bé.

Forma d’exercir el dret de desistiment:

  • Per exercir el dret de desistiment respecte de productes comprats exclusivament a LAMARCONIA.COM, cal que us poseu en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client enviant un email a info@lamarconia.com per manifestar de forma inequívoca la vostra decisió de desistir del contracte.
  • El dret de desistiment s’entendrà exercit dins el termini quan ens hagi enviat la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que finalitzi el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment.
  • La devolució s’ha de fer en un termini de 14 dies naturals des de la data de la notificació.

Conseqüències del desistiment:

En cas que exerciteu el dret de desistiment us retornarem tots els pagaments que hàgim rebut de la vostra part, incloses les despeses de lliurament, excepte si heu triat una opció de lliurament diferent de la menys costosa de lliurament ordinari (en aquest cas no es reemborsaran els costos addicionals que se’n derivi) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què rebem la devolució.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament en què es va abonar la compra sense que incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, a excepció de les despeses de devolució del producte. En tots els casos, els productes objecte de devolució s’han de trobar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb tots els accessoris.

No s’acceptaran devolucions dels productes següents segons l’article 103 del RDL 1/2007:

  • Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega (torrons, xocolates, envasos…).
  • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

No s’accepten devolucions de productes que per mal ús o per no disposar de l’embalatge original no es puguin tornar a posar a la venda, llevat que s’enviés en mal estat per part nostra o pateixi un defecte de fàbrica.

En cas de rebre la comanda amb danys causats durant el transport és important que faci algunes fotografies de l’embalatge i els danys que avalin una possible reclamació davant de l’agència de transport, i l’haurà d’anotar a l’albarà de lliurament que signa el repartidor.